INLEIDING

Toeval of niet, het is de dag na 22 november, verkiezingsdag, als ik mij aan het schrijven van dit Theologisch Jaaroverzicht voor VOLZIN zet. Zou het echt kunnen dat Geert Wilders als eerste een poging mag gaan doen om een kabinet te vormen? Het antwoord is overduidelijk bevestigend gebleken. De roep ‘dat het anders moet’ met ons landsbestuur is met 37 zetels nu alomtegenwoordig aanwezig in de Tweede Kamer. Maar welke inhoud dat ‘anders’ krijgt – het is volstrekt onduidelijk. Niet eerder waren zoveel mensen het politieke spoor bijster. Het zegt veel over de verwarring over de dragende waarden van het samenleven en het gebrek aan een breed gedeelde visie over wat voor wereld we aan de nieuwe generaties willen overdragen.