Deze nieuwe ‘reli-prijs’ in Nederland wordt voortaan eens per halfjaar door de redactie van VOLZIN uitgereikt aan een persoon die zich de afgelopen decennia bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in het werkveld kerk, religie en zingeving én niet al eerder een (grote) prijs heeft ontvangen.