Gendertheorie is natuurlijk maar één onderwerp in De band van de liefde, maar wel een centraal thema. Wat volgt is een aanzet tot verdere discussie over een thema dat voor velen, zo niet allen, van levensbelang is.