Het fonds Kerk en Wereld, onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN), stimuleert de oecumenische en interreligieuze ontmoeting. Het fonds maakt het project Begeestering van de ontmoeting mogelijk. Hierin verkennen Daniëlle Leder en Enis Odaci de vraag welke nieuwe bouwstenen belangrijk zijn voor mensen die actief deelnemen aan die dialoog. De focus ligt op jongeren: wat zoeken zij in hun ontmoetingen met moslims en christenen? Maar ook de oudere generatie wordt betrokken: we stellen aan hen de vraag wat de voorbije jaren wel of niet heeft gewerkt als het gaat om die dialoog.