Het is weer Pasen. Elk jaar gedenken christenen de kruisiging van Jezus en zijn opstanding uit de dood. Vaak vragen mensen mij of dat niet eentonig wordt, altijd weer hetzelfde verhaal in het voorjaar. Dan antwoord ik dat Jezus’ verhaal nooit sleets wordt, omdat het elk jaar weer anders klinkt. Elke tijd heeft namelijk zijn eigen actualiteit, zijn eigen prangende vragen en dringende zorgen.