De oprichters van het internet hadden idealen. Door de hele wereld te verbinden in een grenzeloos wereldwijd web en kennis voor iedereen beschikbaar te maken, zou een nieuw soort wereldburger ontstaan; onwetendheid en verdeeldheid zouden spoedig verleden tijd worden. Anno 2021 had de realiteit bijna niet verder van dit ideaal kunnen staan.