Corona veroorzaakt een collectief trauma. Daar is weinig aandacht voor vanwege de grote focus op de medische en statistische kant van de pandemie. Nochtans worden sommige maatschappelijke omwentelingen veel begrijpelijker wanneer we ze vanuit een achterliggende trauma-ervaring bekijken.