In ontregeling wordt duidelijk wat er werkelijk toe doet. Wie door het leven goed door elkaar wordt geschud, ontdekt in de pijn, chaos en onzekerheid wat van wezenlijk belang is. Wat voor mensen opgaat, geldt ook voor groepen, organisaties en kerken. Als hun voortbestaan ontregeld of bedreigd wordt, kunnen zij scherper zien welke oude waarden voor de toekomst essentieel zijn. Maar dan moeten ze daar natuurlijk wel voor open staan.