Wie de klimaatplannen van regeringspartij VVD volgt, kan de indruk krijgen dat klimaatbeleid geen directe gevolgen voor burgers hoeft te hebben. De partij vindt een beter klimaat weliswaar erg belangrijk, maar meent dat een klimaatbeleid dat gericht is op het terugdringen van de opwarming van de aarde prima samen kan gaan met economische groei. Anders dan de VVD realiseren steeds meer burgers zich echter dat de huidige economie met de bijhorende groei en consumptie wel degelijk bijdraagt aan een verslechtering van het klimaat.