Sinds eind november 2020 is Nederland een kwartaalmagazine rijker: OMG. OMG staat voor Oh My God, maar ook voor Other-Me-God: de drie pijlers van het magazine. De thema’s van OMG zijn: spiritualiteit en religie, zingeving en schoonheid. Je vindt OMG gewoon in het tijdschriftenvak bij de Albert Heijn naast Happinez, Flow en Linda.

Hoe is het idee om een nieuw magazine te beginnen ontstaan?

“Oorspronkelijk kom ik niet uit de tijdschriftenwereld. Ik was lange tijd advocaat en partner bij een groot en gerenommeerd advocatenkantoor. Hier voelde ik me 25 jaar lang als een vis in het water. Maar toen begon het te wringen. Ik ontgroeide deze wereld. Ik had behoefte aan harmonie en wilde vooral bezig zijn met religie en spiritualiteit. Om de schoonheid en relevantie hiervan te delen met de buitenwereld én ervoor te zorgen dat ook nieuwe generaties hiermee in aanraking komen, over kerksluitingen heen.

Mijn droom is om mensen in Nederland en misschien zelfs daarbuiten uitzicht te geven op een leven met een goddelijke rand, een goddelijke dimensie

Marina de Kort-de Wolde

Ik vertrok uit de advocatuur en ging Religiewetenschappen studeren in Leiden. Al vroeg in de studie kreeg ik de ingeving om een magazine te maken over religie en spiritualiteit. Dat viel opeens in mijn hoofd. Vanaf die tijd ben ik gaan bouwen aan het magazine en het netwerk,  samen met Anne-Helene Borgts-Kooijmans, een studievriendin. Zij kwam met de naam: OMG.”

Zou je OMG de ‘christelijke Happinez’ kunnen noemen?

“De religie in OMG gaat bepaald verder dan het ‘ietsisme’. OMG besteedt veel aandacht aan de christelijke traditie, met haar prachtige verhalen, architectuur, kunst, muziek et cetera. Tegelijkertijd zoekt OMG nieuwe wegen: geloven is voor OMG iets hoogstpersoonlijks en iedereen geeft hieraan op eigen wijze invulling. Het gaat om de persoonlijke ervaring van God en het goddelijke en dat hoeft niet binnen een bepaald stramien te vallen. OMG is een feel good blad. Je gaat je beter voelen door het lezen van OMG, geïnspireerder en je blikveld wordt breder, ook voorbij de grenzen van het geijkte en bewijsbare.

Is OMG de christelijke variant van Happinez?

Het zijn allebei glossy’s met prachtige fotografie en veel spiritualiteit. Maar daar houdt de gelijkenis op. OMG gaat meer de diepte in en verbindt zich met de geschiedenis en de voorbije generaties. Voor de artikelen in OMG moet je echt even de tijd nemen. Maar dan ben je ook een stuk wijzer. En rijker, figuurlijk gesproken. Verder gaat OMG ook over zingeving, zowel voor de eigen persoonlijke ontwikkeling als in relatie tot de ander. Er is sprake van drie gelijkwaardige pijlers in OMG: Other-Me-God.”

OMG
Cover van OMG magazine© Wikimedia CC

Hoe zijn de resultaten? Verkoopt het magazine goed?

OMG is eind november 2020 uitgekomen. Kort daarna, op 15 december, gingen de winkels in Nederland op slot als gevolg van corona. Dat was een enorme tegenvaller. Toch is wel duidelijk geworden dat OMG in een grote behoefte voorziet: in de weken dat OMG wel kon worden verkocht zijn er al heel veel exemplaren over de toonbank gegaan en veel mensen hebben een jaarabonnement op OMG genomen. De reacties zijn zeer lovend en mensen bieden spontaan hulp aan en onderwerpen voor volgende nummers van OMG. Het blad wordt gewaardeerd door mensen binnen en buiten de kerk, door vrouwen en mannen, in een brede leeftijdsgroep.”

Wat zijn je dromen en wat wil je bereiken?

“Ik droom graag groot. Mijn droom is om mensen in Nederland en misschien zelfs daarbuiten uitzicht te geven op een leven met een goddelijke rand, een goddelijke dimensie. We zijn te vaak opgesloten in onze rationaliteit, in wat we kunnen beredeneren en bewijzen, maar er is zoveel meer onder de zon. Zoals C.S. Lewis al zei: niet de rede maakt geloven moeilijk, maar het gebrek aan verbeeldingskracht. Ik wil een brug slaan tussen rationaliteit en spiritualiteit. Eigenschappen die ik in mijzelf verenig. OMG is een middel om dit doel te bereiken. Uiteindelijk is mijn bedoeling om een soort van platform te creëren voor een nieuwe beleving van religie en spiritualiteit, met lezingen, workshops, bijeenkomsten en interactiviteit. Een soort van beweging dus. Maar eerst moet ik het magazine goed neerzetten. Dat heeft nu voorrang.”

Wat zou je de lezers van Volzin toewensen die ook een bijzondere droom hebben?

“Ik wens je toe dat jouw droom in vervulling mag gaan. Soms is een lange aanloop nodig en elke levensfase heeft zijn eigen uitdagingen en prioriteiten. Ik ben blij dat ik rechten heb gestudeerd en advocaat ben geweest. Dit heeft me veel voldoening gegeven en ik heb er veel van geleerd. Maar als je langdurig een behoefte voelt die heel diep zit, denk dan niet te klein en durf te springen. Als je het echt wilt en diep kunt gaan is er heel veel mogelijk.”

Voor meer informatie over OMG: zie omgmagazine.nl.