De terugblikken vanuit de Tweede Golf op de Eerste. De eindeloze herhalingen van de beelden uit het voorjaar toen de crisis toesloeg en het virus zijn weg zocht. De rouwstoeten met corona-overledenen begeleid door klappend publiek op stoepranden. De drone die door een lege kerk in Uden vloog en een eenzame uitvaarleider in beeld bracht. Lege kerk, huis des doods, dacht ik, ik kon er niet meer tegen.