Zelf heb ik een haat-liefdeverhouding met de kerk. Ik kom uit een hervormd nest en kreeg van jongs af aan mee dat kerk en geloof belangrijk zijn en een dragende kracht vormen onder het hele leven. In het geloof van mijn jeugd zat veel moois, maar ik had van jongs af aan ook veel vragen. Wat betekent het dan, die dood en opstanding van Jezus? Wat missen mensen die niet geloven? Omdat ik in de kerk niet voldoende antwoord kreeg op mijn vragen ging ik theologie (en ook bedrijfskunde) studeren. In Nijmegen, buiten mijn protestantse comfortzone, kon ik zelf op onderzoek uit. Ik ontdekte de diversiteit van het christendom door de eeuwen heen, hoe verschillend je de Bijbel kunt lezen en hoeveel verschillende manieren van geloven en kerk-zijn er eigenlijk zijn.