De Ghanees-Amerikaanse filosoof Kwame Anthony Appiah (Londen, 1954) zou gerust met pensioen kunnen gaan. Waar zijn gedachtengoed in 1998 nog revolutionair was, is het nu veel meer gemeengoed geworden. Hij heeft dan ook hard gewerkt aan zijn profiel als publieksfilosoof: niet alleen schrijft hij ontzettend veel boeken en artikelen voor een breed publiek, ook weet hij als geen ander als denker de vertaalslag te maken van theorie naar praktijk. Daarnaast heeft Appiah in de loop van de tijd allerlei belangrijke posities bekleed in organisaties op het raakvlak van literatuur, filosofie, taal en maatschappij.