Het thema van de 13e VOLZIN-lezing is dit jaar: Van polarisatie naar ontmoeting. Ad Verbrugge analyseert de huidige tijdgeest, een tijd waarin mensen volgens hem niet meer weten wat het gemeenschappelijk goed is. Verbrugge vraagt zich af wat dan nog het daarbij horende verbindende verhaal is? Die teloorgang is volgens hem ingezet in de periode na de afbrokkeling van de zuilen in de jaren ’60. De overheid verschaft in de huidige tijd niet dat verbindende verhaal en draagt zelfs direct en indirect bij aan de polarisatie tussen groepen mensen.

Maar ook burgers zelf zijn vergeten dat zij de mogelijkheid hebben om de samenleving te bezielen, stelt Verbrugge. Geestrijke taal en de ontmoeting met diverse andere gemeenschappen, ideeën en invalshoeken die Nederland rijk is maken de samenleving weerbaar en bezield. Kortom, er zijn genoeg uitdagingen. Verbrugge, zelf opgegroeid in een Nederlands-Hervormd gezin, zal zijn levensbeschouwelijke en filosofische blik op onze staat van samenleven met ons delen. Het belooft een scherpe, maar hoopvolle en inspirerende lezing te worden.

Lees hieronder een uitgebreid interview met Ad Verbrugge.

Het middagprogramma heeft een feestelijk karakter vanwege het 20-jarig jubileum van VOLZIN en het feit dat het jaar 2023 dan slechts een paar weken oud is. We maken er dus ook een klein nieuwjaarsfeest van met muziek, samenzang en lekkere hapjes.

BESTELLEN EN AANMELDEN

Bestelt u uw tickets via onderstaande link. Het betaalbewijs dat u per mail ontvangt geldt ook als aanmeldingsbewijs op locatie. Abonnees van VOLZIN krijgen €5,00 korting per ticket (de bijbehorende couponcode vindt u in het decembernummer van ons magazine).

Wilt u met een groep komen of bent u ZZP'er of student? Op de bestelpagina zijn voor deze doelgroepen diverse waardebon-codes te gebruiken.

SPREKERS

Ad Verbrugge is een filosoof wiens werk zich beweegt in de traditie van de Griekse en continentale wijsbegeerte. De vraag naar de dynamiek van het menselijk (samen-)leven in het tijdperk van globalisering vormt een van de centrale thema’s van zijn werk. Hij is universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Bij het grote publiek is hij bekend geworden met zijn boek Tijd van onbehagen, de Tegenlicht-uitzending Bevangen in vrijheid, zijn optreden bij Zomergasten en de presentatie van Het filosofisch kwintet.

Annemiek Schrijver verzorgt de moderatie van de VOLZIN-lezing. Schrijver werkt bij de KRO-NCRV, waar ze onder andere het populaire televisieprogramma De Verwondering presenteert. Over zichzelf zegt Schrijver dat ze het interviewen niet kan laten. Daarin laat ze zich graag leiden door de inspirerende tip van kerkvader Augustinus: ‘Eert in elkander God.’

Trendwatcher Jeanneke Scholtens en schrijver en columnist Mohammed Benzakour werpen een bijzondere blik op 20 jaar levensbeschouwing in Nederland. Maar hoe ziet de toekomst er uit?

ADRES EN ROUTE

De 13e VOLZIN-lezing wordt gehouden in de Dominicuskerk in Amsterdam. Het adres is: Spuistraat 12, 1012 TS Amsterdam. Klikt u op onderstaande kaart om via Google Maps te navigeren naar deze locatie. Er is in de omgeving van de Dominicuskerk beperkt parkeerruimte beschikbaar, dus reizen per openbaar vervoer heeft de voorkeur. Elders op deze pagina vindt u meer praktische informatie.

PROGRAMMA

Datum: zaterdag 14 januari 2023
Tijd: 13.00-17.30 uur
Locatie: Dominicuskerk, Spuistraat 12 in Amsterdam

13.00 uur: Inloop en muziek, boekentafel, ontmoeting met redactieleden, auteurs, journalisten en columnisten van VOLZIN.
13.30 uur: Opening door Greco Idema, hoofdredacteur en Enis Odaci, hoofd online
13.40 uur: Welkom door Annemiek Schrijver, gastvrouw
14.00 uur: 13de VOLZIN-lezing door filosoof Ad Verbrugge
14.30 uur: In gesprek met Ad Verbrugge en vragen uit de zaal
15.00 uur: Pauze en muziek, boekentafel en interactief onderdeel
16.00 uur: Bijdrage van trendwatcher Jeanneke Scholtens
16.30 uur: Column van auteur Mohammed Benzakour
16.45 uur: Muziek, samenzang en afronding
17.00 uur: Hapje en drankje, we heffen het glas op VOLZIN
17.30 uur: Afsluiting

PRAKTISCHE INFORMATIE

Parkeren: De Dominicuskerk bevindt zich in het centrum van Amsterdam. We raden u aan om met het openbaar vervoer te komen. Wilt u toch met de auto komen? In de omgeving van de Dominicuskerk zijn meerdere parkeergarages, maar houd rekening met (grote) drukte.
Aanmelden: U kunt zich tot uiterlijk 13 januari 2023 aanmelden via de website.
Consumptie: VOLZIN biedt u tijdens het middagprogramma een kopje koffie of thee aan tijdens de pauze. Inbegrepen zijn drie hapjes: voorafgaand aan de lezing, in de pauze en na afloop van het middagprogramma.
Corona: De VOLZIN-lezing zal geheel conform op 14 januari eventueel geldende coronamaatregelen worden gehouden. Dat kan betekenen dat een beperkt aantal mensen de lezing kan bijwonen. In dat geval geldt: de eerste aanmelders krijgen voorrang.
Afmeldingen: wanneer u 7 dagen voor de VOLZIN-lezing uw ticket(s) annuleert heeft u recht op volledige restitutie van het betaalde bedrag. Bij annuleringen die later gemeld worden vervalt het recht op restitutie vanwege reeds gemaakte kosten voor zaalhuur, catering en personeel.