Het thema van de 13e VOLZIN-lezing is dit jaar: Van polarisatie naar ontmoeting. Ad Verbrugge analyseert de huidige tijdgeest, een tijd waarin mensen volgens hem niet meer weten wat het gemeenschappelijk goed is. Verbrugge vraagt zich af wat dan nog het daarbij horende verbindende verhaal is? Die teloorgang is volgens hem ingezet in de periode na de afbrokkeling van de zuilen in de jaren ’60. De overheid verschaft in de huidige tijd niet dat verbindende verhaal en draagt zelfs direct en indirect bij aan de polarisatie tussen groepen mensen.