Men lijkt het er nu al over eens dat Fratelli tutti, de nieuwe encycliek van paus Franciscus, het derde grote document van zijn pontificaat is. Waar Evangelii gaudium vertrekt vanuit en gaat over onze relatie met God, en Laudato Si’ over onze relatie met de schepping, behandelt deze encycliek de relatie met elkaar. Of het zijn sluitstuk is zal nog moeten blijken, maar deze triptiek zouden we kunnen beschouwen als paus Franciscus’ bijdrage aan het christelijke sociale denken. Bijgevolg kan deze encycliek dan ook niet los van de andere documenten gezien worden.