Christelijk Nederland heeft vanouds hechte banden met de boerensector, maar valt ook op door haar grote betrokkenheid bij de schepping en de problemen met stikstof en klimaat. Graceland vond plaats van 18 tot 21 augustus, toen kabinetsbemiddelaar Johan Remkes inmiddels met zowel boeren als natuurorganisaties had gesproken en de tegenstellingen messcherp op tafel lagen.