“Vrijheid voor vrouwen, meisjes naar school”: jarenlang hoefde je niet ver te zoeken naar de publieke rechtvaardiging van de militaire inval in Afghanistan. Dat klonk goed, edel en oprecht. Daarnaast staken de strijd tegen het islamisme en wraak voor ’11 september’ maar kil en onaangenaam af. Menslievend zou het westen een mensonterende cultuur in no-time moderne idealen als emancipatie en mensenrechten bijbrengen.