Regelmatig wordt onderzocht of mensen nog weten wat de betekenis is van bepaalde christelijke feestdagen. In 2010 bijvoorbeeld werd duidelijk dat de betekenis van Pasen voor een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking onbekend is. Vreemd genoeg worden de Paasdagen wel door veel Nederlanders zeer gewaardeerd. Is dat alleen vanwege de ‘gezelligheid’ op deze dagen of omdat ze dan vaak vrij zijn? Of hebben deze dagen ook nog een bepaalde betekenis?