Onder het dak van de Grote Kerk in Naarden bevindt zich een houten gewelf, dat tussen 1510 en 1518 is beschilderd met Bijbelse taferelen. Aan de noordzijde beschrijven tien voorstellingen de gebeurtenissen van de stille week, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Elke afbeelding is gekoppeld aan een voorafbeelding uit het Oude Testament aan de zuidzijde. Je kunt je theologische vraagtekens zetten bij deze werkwijze. Die doet immers geen recht aan de verhalen uit het Oude Testament. Deze verhalen staan op zichzelf. Zij hebben geen verbinding met het leven en sterven van Jezus nodig om betekenisvol te zijn.