Haar werk geeft een inkijk in haar rijke spirituele leven, neemt ons mee in een hartstochtelijke liefde voor het leven en geeft vooral blijk van originaliteit en vakvrouwschap. “Voor alles wat ademhaalt, voor alle schepselen en geesten, voor alle schepselen, vrouw en man, voor alle goden en alle mensen, voor alle gestorven in alle windstreken, voor alles wat bestaat bidden we: dat alles en iedereen zich vrijelijk moge bewegen, op de eigen, voorbestemde weg, zonder vijanden en zonder belemmeringen, het lijden overwinnend en zodoende het geluk bereikend.”