Kunst is van oudsher een vorm om je samen te verhouden tot de gemeenschap, het seizoen, de wereld om je heen. Het is een manier om nabijheid te ervaren en een relatie met iets aan te gaan. Componist Merlijn Twaalfhoven denkt dat kunst ons vandaag de dag kan helpen om de wereld te redden. Ik spreek met hem over een compleet mens kunnen zijn, plekken die vastzitten en de condities waarbinnen een nieuw, groot verhaal kan ontstaan.