We werken niet alleen meer om te (over)leven. Een baan is ook een manier om ons leven zin te geven. In de rubriek Zin in werk spreken we mensen uit de volle breedte van het werkveld: hoe ziet hun dagelijkse werk eruit? Hoe verbinden zij hun werk met wie zij ten diepste zijn?