Het zou dit keer over de inhoud gaan, in een campagne met frisse, nieuwe gezichten. Maar wanneer de lijsttrekkers inhoudelijke thema’s naar voren brachten, ging het vooral over technische maatregelen (windparken, kernenergie, immigratiebeperking, belastingmaatregelen) die er impliciet vooral voor moeten zorgen dat we kunnen doorgaan met onze manier van leven die parasiteert op de aarde, de dieren en onze medemensen. Het ging vooral over het ‘wat’ en niet over het ‘waartoe’. Behalve warme woorden over bestaanszekerheid en meer verbinding, die vaag genoeg waren om niet te irriteren, was er geen inhoudelijk verhaal.