Nog nooit eerder hebben Joden in Europa sinds de Holocaust zich zo onveilig gevoeld als nu. De aanval op de Utrechtse rabbijn, Joodse kinderen die niet naar school durven te gaan uit angst voor pesterijen, en de mishandeling van een Joodse man in Parijs zijn enkele voorbeelden die laten zien dat de vijandigheid en geweld zijn toegenomen. Onze regeringspartijen hebben daarom een gezamenlijk statement gemaakt ‘tegen het groeiende antisemitisme’. Voor veel Joden doen deze gebeurtenissen herinneren aan de donkere dagen van de Holocaust, toen zes miljoen Joden werden vervolgd door het Naziregime.