Antiochië: die stad speelt een grote rol in de Handelingen der Apostelen. Al in 300 vóór Christus gesticht, werd het een zeer grote stad - tot de aardbevingen van ca 526 na Chr., waardoor meer dan honderdduizend mensen omkwamen.