Het parlementaire onderzoek is beter bekend als de POCOB. De commissie bestond uit Kamerleden van diverse partijen – onder wie Tunahan Kuzu van Denk – en had de bevoegdheid getuigen onder ede te horen. Een van de meest enthousiaste pleitbezorgers van deze onderzoekscommissie was de toenmalige ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers, die zelf ook lid was van de commissie.