In 2018 werd Claartje Kruijff geïnterviewd door Volkskrantjournalist Fokke Obbema, voor een reeks over 'de zin van het leven'. Hij had niet lang daarvoor een hartstilstand overleefd. Het gesprek is beiden altijd bijgebleven. Reden voor Claartje om Fokke opnieuw te ontmoeten en nu hem te bevragen.