Wanneer er in uw regio, uw geloofsgemeenschap of levensbeschouwelijke omgeving relevant nieuws te melden is, kunt u onze redactie daarvan op de hoogte brengen. We kijken dan naar de mogelijkheden om er aandacht aan te besteden.

Stuurt u een mail naar: redactie@volzin.nl