Eten is net als seks. Je kunt het doen, enkel om je biologische behoefte te bevredigen. Je kunt het ook aankleden, optutten, versieren, er een feest van maken. Of nog liever: je kunt het vieren. En dan krijgt het een goddelijk goudrandje. De wijze Prediker zegt er mooie dingen over: “Eet je brood met vreugde en drink je wijn met een vrolijk hart. Daar doe je God ook een plezier mee.”