Mijn boek Overweldigend schreef ik vanuit het besef dat het leven niet maakbaar is of te plannen. We hebben het leven niet in de hand. Als gereformeerd jongetje was mij niet anders geleerd. Maar dat inzicht maakte toen deel uit van een wereldbeeld waarin weliswaar de mens wikt, maar God soeverein beschikt. Achter het ondoorgrondelijke wereldgebeuren acteert een voorzienige almachtige God, die met zijn Wil daarin doet wat hij wil. De Voorzienigheid legt helaas van haar handelen geen rekenschap af. Het wereldgebeuren is, zegt een populair beeld in christelijke kring, een borduurwerk waarvan jij alleen de onderkant kent. Jij ziet geen patroon, maar willekeurige draden. God weeft echter volgens Zijn plan de voorkant, alleen zichtbaar voor Hemzelf. De maakbare samenleving is voor ons een illusie, maar God heeft de controle over de geschiedenis.