De katholieke geestelijkheid (bisschoppen, priesters en diakens) bestaat nog altijd uitsluitend uit mannen. Via deze weg wil paus Franciscus echter mogelijkheden openen voor vrouwen om toch hoge functies te bekleden binnen de kerk, maar dan op bestuurlijk niveau.