Op de puinhopen van het huis
   werd er geschreeuwd:
We zullen hoog in de hemel
   bevrijd worden tussen de sterren
we zullen onder, in de aarde gevangen
   worden met de stenen
we zullen voor eeuwig in vrede leven
   met onze verkozen gelijkenis
We zullen een hint worden
   die in het geheugen doordringt