De Synodale Weg is een vergadering van rooms-katholieken, in het leven geroepen door de Duitse bisschoppen als antwoord op het misbruikschandaal. In grote meerderheid stemde het overlegorgaan afgelopen week voor radicale veranderingen.