Van Peperstraten haalt consequent de Duitse Synodale Weg en het door paus Franciscus in het leven geroepen Synodaal proces door elkaar. Het onderzoek waarvan het Nederlandse Netwerk Katholieke Vrouwen vorige week de uitkomsten presenteerde gaat in op de oproep van paus Franciscus om mee te praten in de wereldwijde synode in de Rooms-Katholieke kerk. Het heeft hoegenaamd niets te maken met de Duitse Synodale Weg en Van Peperstraten slaat de plank dus volledig mis wanneer hij de stem van vrouwen afdoet als een onrealistische 'Teutoonse toekomstdroom'.