VOLZIN Magazine BV respecteert de privacy van de personen die gebruik maken van de diensten op deze website.

VOLZIN Magazine BV draagt ervoor zorg dat alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens vertrouwelijk zal worden behandeld en op een wijze die niet onverenigbaar is met de doeleinden die in deze Privacy Statement zijn omschreven.

VOLZIN Magazine BV kan de verstrekte gegevens, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven, gebruiken om u aanbiedingen van haarzelf of van derden, al dan niet middels een externe opdrachtnemer, te doen.

Download

Klik hier voor het uitgebreide privacystatement van de VOLZIN Magazine BV.