VOLZIN - maart 2022 (PDF)

3,99

Uitgelicht:

 • Religiewetenschapper Krista Steenbergen (35) werkte jarenlang als intimiteitscoach en dompelde zich onder in tantrische ervaringen. Sinds enkele jaren kiest zij ervoor om meer ‘celibatair’ te leven. Zij is verbonden aan The Center for Integral Wisdom waar zij samen met oprichter Marc Gafni werkt aan een nieuw verhaal over liefde en seksualiteit
 • In de serie ‘Dit is mijn kerk’ komen hedendaagse denkers en makers aan het woord over ‘hun kerk’: een plek buiten de geijkte geloofshuizen waar zij iets groters ervaren, bezig zijn met zingeving en troost vinden. De Antwerpse psychiater Dirk De Wachter bijt het spits af. De Wachter is een kunstliefhebber die stelt dat kunst en cultuur de basis van onze beschaving vormen
 • Tessa Cramer is futurist en lector Designing the Future aan Fontys Hogescholen. Zij wil mensen leren omgaan met de onzekerheid die onlosmakelijk verbonden is met de toekomst. “Vaak als we met de toekomst bezig zijn maken we er science fiction van, een utopie. Maar we moeten in dat grijze gebied gaan staan, tussen waar we nu zijn en dat toekomstbeeld.”
 • Voor predikant en geestelijk verzorger Fred Omvlee is Elvis Presley meer dan een zanger. De muziek en het levensverhaal van Elvis zijn voor hem een bron van inspiratie en bezinning. In 2012 ging Omvlee op pelgrimage naar de Amerikaanse stad Memphis, waar hij het graf van Elvis bezocht. Wat hoopte hij daar te vinden?

Verder in dit nummer:

 • Jonge Theoloog des Vaderlands Tabitha van Krimpen duikt in de leefwereld van (vooral) jongeren. Deze maand: de sportschool.
 • Dominique Rijnja adviseert huisartsen en medisch specialisten bij euthanasieverzoeken, zodat patiënten door hun eigen behandelaar geholpen kunnen worden.
 • Wat verbond ons in de zuilenmaatschappij van de jaren '50? En was die tijd wel zo verzuild als we denken? Historicus Paul Luykx denkt van niet.
 • 14 miljoen mensen leven onder erbarmelijke omstandigheden, maar werken meer dan fulltime voor alles wat wij kopen. Econoom Paul Schenderling besloot het roer om te gooien.
 • Hajar (12) wilde al een hoofddoek dragen in groep 3, maar dat was te vroeg volgens haar ouders. In groep 6 mocht het eindelijk en ze voelde zich toen meer verbonden met het geloof.
 • Waarom wint het werk van de Duitse theologe Dorothee Sölle (1929-2003) aan populariteit?
 • In de achtste eeuw kwamen missionarissen uit Engeland naar de Noordelijke Nederlanden om het evangelie te brengen. Eén van hen was Bonifatius. Hoe kan hij over een afstand van zoveel eeuwen ons vandaag nog inspireren?
 • Mahesvari Autar is “communicatiespecialist met journalistieke wortels”. Wat betekent haar werk voor haar en wat maakt haar werk zinvol?
 • Taede Smedes spreekt denkers die van mening zijn dat ons wereldbeeld aan een drastische herziening toe is. Deze maand: Bernardo Kastrup
 • Thomas Merton maakte er een punt van: hij was in geen enkel geval een kunstenaar of professionele fotograaf. Desondanks trekt zijn visuele werk veel aandacht.
 • Welk gedicht zit u dicht op de huid? Deze maand geeft predikant en pionier Hinne Wagenaar het antwoord.
 • Columns van Frits de Lange en Wim Jansen.

Vaste bijdragen:

 • Filmrecensies, Boekrecensies en Cultuur.
 • Twee pagina's VOLZIN nieuws voor abonnees.
 • Greco Idema & Enis Odaci - Van de redactie.

Beschrijving

Volzin bestaat uit drie pijlers: (1) een magazine, (2) een website en (3) activiteiten en projecten. Het magazine verschijnt 10x per jaar. Jaarlijks verschijnt ook een 11e nummer, een special, die een bepaald thema van dat jaar samenvat of agendeert. Het magazine bestaat uit vier onderdelen: Actualiteit & Samenleving, Religie & Zingeving, Kunst & Cultuur en Opinie & Debat. We hebben geen vaste columnisten, maar een uitgebreide opinieschil, waar maandelijks steeds andere columnisten aan het woord komen. Het redactieteam van Volzin bestaat uit een divers gezelschap schrijvers uit de wereld van religie, zingeving, filosofie en maatschappij. Elke maand: vele interviews, essays, verdiepende artikelen uit de wereld van religie en zingeving.

De website www.volzin.nu is een aanvulling op het magazine, waarbij we meer bij de actualiteit en het nieuws van de dag kunnen aanhaken. Op de site zijn er collecties van artikelen, meer opinie, en meer nieuwsberichten. Artikelen uit het magazine zijn voor abonnees toegankelijk en ook worden series en reeksen voortgezet online. En online artikelen krijgen ook in het magazine een vervolg. Op de site is er ruimte voor vacatures, agenda-items en we bieden de mogelijkheid om op de wekelijkse nieuwsbrief een abonnement te nemen.

Volzin organiseert tenslotte projecten en bijeenkomsten. Te denken valt aan de publicatie van boeken, essaybundels, de jaarlijkse Volzin-lezing, leer- en bezinningsbijeenkomsten op bijzondere plekken en meer. Abonnees kunnen zoals gebruikelijk rekenen op korting. Interesse in Volzin? Neem dan een (proef-)abonnement en verdiep je wereld.

TIP DE REDACTIE

Nieuws? Vertel het ons!

Mail de redactie

WORD ABONNEE

Kies een Digitaal of Magazine abonnement op maat

Abonnementen