Bij Svenungsson kom je kritiek tegen op wat bij ons ‘cultuurchristendom’ wordt genoemd, dat bestaat uit een mix van modern protestantisme en seculier humanisme. Dat klinkt verheffend, maar kan ook giftig worden. In Zweden was de Zweedse kerk tot 2000 staatskerk en werd de publieke ideologie gedomineerd door een gehumaniseerd christendom. Die denktrant hoorde bijna automatisch bij de Zweedse cultuur. Ze bleek echter problematisch toen ook moslims, niet-westerse christenen en religieuze minderheden deel uit gingen maken van de Zweedse samenleving. Dat riep de vraag op of die groepen er wel bij hoorden.