PROJECTEN

Stichting Zingeving & Media (SZM) beheert de uitgeefrechten van VOLZIN magazine en de bijbehorende website. SZM heeft als doel om via journalistieke initiatieven maatschappelijke vooruitgang op de thema's religie en zingeving aan te jagen. Op deze pagina vindt u een overzicht van enkele projecten. Er zijn diverse mogelijkheden om met ons samen te werken. Heeft u ook een idee? Neem dan contact op om de vele mogelijkheden te bespreken.

Boeken

We werken graag samen met auteurs en uitgevers om nieuwe verhalen in zowel magazine als boekvorm te publiceren. Onze thema's zijn religie, samenleving en zingeving en we investeren vooral in vernieuwende en unieke verhalen. Ons nieuwste boekproject: Moderne Pelgrims.

In dit boek brengen we de nieuwste ontwikkelingen binnen de wereld van pelgrimage voor een breed publiek in beeld. Een uniek samenwerkingsproject tussen Uitgeverij Zilt en Stichting Zingeving & Media. Het boek is vanaf heden te bestellen.

Voor een overzicht van onze eerder gepubliceerde boeken zie de boekensectie in onze webwinkel.

Bijeenkomsten

Jaarlijks organiseert Stichting Zingeving & Media de VOLZIN-lezing voor haar abonnees en andere geïnteresseerden. Dit jaar bestaat VOLZIN maar liefst 20 jaar en dit lustrum zullen we opluisteren met een bijzondere bijeenkomst in oktober van dit jaar.

SZM organiseert ook virtuele bijeenkomsten met sprekers, schrijvers en mensen in het brede werkveld van filosofie, religie en zingeving. Eerder gaven filosofe Joke Hermsen, publicist Fokke Obbema en loopbaanbegeleider Ignace de Haes een lezing die via een livestream te volgen was. We zullen naast de reguliere fysieke bijeenkomsten meer online bijeenkomsten organiseren. Zo hopen we een veelvoud aan mensen te bereiken die niet altijd aanwezig kan zijn op locatie.

Doneren

Stichting Zingeving & Media heeft grote ambities en toekomstplannen, maar dat vormt nog geen garantie voor succes. U vormt daarbij een belangrijke spil in het geheel. SZM is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), een goed doel, en u kunt de missie van SZM voortaan onderschrijven met een donatie.

Dat kan een eenmalige schenking zijn, een nalatenschap, maar ook een structurele schenking, denk aan een jaarlijkse donatie over een periode van vijf jaar. Afhankelijk van de vorm die u kiest en de hoogte van het bedrag zijn er vele voordelen te behalen bij de Belastingdienst. Uw gift of donatie kan dan gedeeltelijk of zelfs geheel worden afgetrokken van uw inkomstenbelasting. Daarmee wordt het zeer aantrekkelijk voor personen, ondernemers en organisaties om SZM als goed doel te steunen.

Hopelijk bent u enthousiast over onze plannen en draagt u VOLZIN een warm hart toe. U kunt via deze link diverse donatiemogelijkheden verkennen of klik op het plaatje om naar het donatiemenu te gaan.