I. Inleidend

Een theologische weging van 2020. Dat wil zeggen: een weging vanuit betekenisgeving; de diepere samenhang van wat er allemaal passeerde proberen te zien; een peilen van de ‘Kairos’, het aangelegen moment. Woorden proberen te vinden bij zoiets vaags en waars als ‘de tijdgeest’. Het is balanceren tussen opsommen en duiden. Het een zal niet zonder het ander gaan.