In maart 2020 zond de EO het eerste Nationaal Gebed uit, in samenwerking met de Raad van Kerken. De pandemie was toen nieuw, veel mensen waren onzeker. Inmiddels is de situatie anders: corona is een blijvertje en de verdeeldheid over vaccinatie en coronabeleid is flink gegroeid. Daarom heeft het tweede nationaal gebed een ander accent.

“We willen met de kerken en gelovigen een statement maken, dat we ondanks de verdeeldheid iets gemeenschappelijks hebben, en dat is een boodschap van hoop”, licht Jurjen ten Brinke toe, die het Nationaal Gebed zal presenteren. Vier bekende christenen die verschillend over de crisis denken, zullen met elkaar in gesprek gaan: schrijver Mirjam van der Vegt, voorganger Moses Alagbe, directeur Jan Wolsheimer van MissieNederland en directeur Hans Maat van het Evangelisch Werkverband in de Protestantse Kerk.

Maat staat midden in een evangelische beweging die tot op het bot verdeeld is over vaccinatie en waar ook de nodige corona-ontkenners zijn. “In mijn omgeving zijn duidelijk twee groepen: mensen die al dan niet gespannen alle maatregelen opvolgen en mensen die dit niet doen en bang zijn voor de toekomst.”

Het 2e Nationaal Gebed© EO

Jouw eigen gebed

Volzin heeft een aantal mensen gevraagd hun eigen gebed te delen. Christenen, moslims en joden richten zich tot de Allerhoogste, in aanloop naar het Nationaal Gebed.

“Barmhartige God,
Wees in deze tijd van corona bij de mensen die lijden onder ziekte, eenzaamheid of uitsluiting. Geef ons het besef dat we alleen samen aan een nieuwe toekomst kunnen bouwen. Wij bidden U om een spoedig einde van de pandemie en een wereldwijde eerlijke verdeling van de vaccins.”

Corine van der Loos
- theoloog
- lid van de Gemeenschap van Sant’Egidio

“O Allah! U bent de Vredeschenker (al-Salām). Wij vragen U nederig om vrede en harmonie te schenken aan de Nederlandse samenleving!”

Osman Celil Ziylan
- islamitisch geestelijk verzorger bij
de Justitiële Jeugdinrichting Lelystad

“Ik bid dat we (weer) bekend mogen staan om onze liefde voor de medemens. Dat we dankbaar mogen zijn te leven in een tijd met zulke ongelofelijke (medische) kennis dat we de zieken kunnen genezen en zelfs voorkomen, dat we nederig genoeg mogen zijn om te erkennen als een ander het beter weet dan wij, dat we dienstbaar mogen zijn en onze eigen verlangens ondergeschikt kunnen maken aan wat goed is voor ons allen, en dat we bereid zijn onze stelligheid los te laten als er nieuwe kennis beschikbaar komt.”

Antonie Fountain
- mensenrechtenactivist
- BETROKKEN LID VAN DE CHRISTENUNIE

“Geef ons geduld met elkaars angsten en gewetensvragen, opdat we ons niet uiteen laten drijven door argwaan en vooroordelen.
Maak ons opmerkzaam, zodat we aandacht hebben voor wie in stilte lijden. Laat ons een baken zijn voor hen die niet weten waar ze het zoeken moeten.”

Margaretha Coornstra
- journalist en tekstredacteur

“Deze Shabbat lezen wij hoe de Rietzee werd gespleten, de slavernij van het Joodse volk werd beëindigd en het door de zee trok. Het was de ultieme manifestatie van “Mind over Matter”. Mijn gebed is er één van vrijheid en gezondheid voor ons allen en dat de vrijheid in ons bewustzijn mag leiden tot materiële vrijheid in deze wereld voor onze gehele mensheid. En ik bid ook voor meer compassie dat is de sleutel tot een vreedzame en rechtvaardige wereld voor allen.”

Chantal Suissa
- adviseur DIVERSITEIT
- spreker BIJ NIEUW WIJ

“Uw Koninkrijk kome.
Dat dat kómt is belangrijker dan dat ik er deel van uit zal maken.
Want als ik mijn deelname voorop zou zetten,
zou ik daarmee het heil voor de wereld tekort doen.”

Jurgen van den Herik
- dominee in de Protestantse Kerk

“Ik bid dat wetenschappers, bestuurders en zorgverleners de kracht en veiligheid hebben om hun werk goed te doen.”

Hans Bruintjes
- student rechten
- POLITIEK ACTIEF VOOR DENK in Utrecht

“Moge Allah mij leiden en dat geven wat goed voor mij is.”

Esther van Pelt
- coördinator bij Fahm Instituut

“Heer, we bidden om hoop die verbindt. Dat we temidden van onrust, verdeeldheid en zorg, het licht van Uw Koninkrijk blijven zien. Dat we steeds herinnerd worden aan Uw belofte. En dat zo onze hoop nieuwe kracht krijgt. Dit bidden wij in de Naam van uw Zoon Jezus Christus, Amen.”

Mark de Jager
- dominee in de Protestantse Kerk
- voormalige Jonge Theoloog des Vaderlands

Zaterdag 15 januari van 20:00 tot 21:30 uur zendt de Evangelische Omroep het tweede Nationaal Gebed uit. Het is online te volgen via www.nationaalgebed.nl. Dominee Jurjen ten Brinke presenteert het programma. Mensen kunnen hun eigen gebed toevoegen via de website. Het Nationaal Gebed is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland, MissieNederland, Niet Alleen, de Raad van Kerken in Nederland en Samen Kerk in Nederland en de EO.