Waar zijn interessante ‘klooster-initiatieven’ te vinden in Nederland die de startfase succesvol hebben afgerond? Kunnen deze initiatieven en kan kloosterspiritualiteit een bijdrage leveren aan vernieuwing binnen kerken en het christendom? Is er samenwerking mogelijk? Waar hebben deze initiatieven behoefte aan?

Deze en andere vragen komen aan de orde tijdens een gevarieerd programma. Kerkhistoricus en theoloog Peter Nissen verzorgt een inspiratielezing met als thema Kloosters: plekken van gedeelde kwetsbaarheid. Nissen krijgt aan het eind van de middag de tweede VOLZIN Waarderingsprijs. U bent van harte welkom!

Bestel tickets

De Inspiratiemiddag is voor iedereen vrij toegankelijk. Abonnees van VOLZIN krijgen per ticket €5,00 korting. Lees meer over het programma, tarieven en bereikbaarheid via onderstaande link.

Inspiratielezing Peter Nissen

Het gaat niet goed met de meeste kerken in Nederland, zomin trouwens als in de rest van Europa. Kerksluitingen en fusies van parochies en gemeenten zijn aan de orde van de dag. God heeft ook betere dagen gekend; ook Hij/Zij blijkt in onze dagen kwetsbaar te zijn. Het oude bouwwerk van het kerkelijk christendom stort langzaam maar zeker in. De Tsjechische theoloog Tomás Halík voorspelt, samen met paus Franciscus, dat het christendom een heel nieuw tijdperk binnentreedt.

Kloosters daarentegen lijken populairder dan ooit, zij het niet bij intreders. Geloofsgemeenschappen noemen zich stadsklooster. Kloosterbier is geliefd, kloostertuinen, kloostermarkten en kloosterhoning ook, en uw brood smaakt beter als het kloosterbrood heet. Een van de nieuwe lingerielijnen van ontwerpster Marlies Dekkers heet ‘Monastic Fantastic’.

Wat gaat er schuil achter deze fascinatie voor kloosters? Misschien een romantisch verlangen naar een rustig leven op een beschutte plek? Of toch meer? Kan de kloostertraditie ons iets leren over hoe wij het als mensen met elkaar kunnen uithouden? Kunnen kloosters een model aanreiken voor het christendom van de toekomst? In een klooster kies je je huisgenoten niet zelf, en toch moet je het met elkaar volhouden. Dat vraagt om mildheid, verdraagzaamheid en inclusiviteit.

Peter Nissen

Een klooster wordt gevormd door een groep mensen, misschien heel verschillend van elkaar, die volgens een geordend leefpatroon met elkaar samenleven, in al hun kwetsbaarheid. Het hart van het kloosterleven wordt volgens Peter Nissen gevormd door de lofzang van de Eeuwige: het liturgische gebed. Die lofzang is uitdrukking van de dankbaarheid dat wij er in al onze kwetsbaarheid, met onze hebbelijkheden en onhebbelijkheden, mogen zijn. Wij zijn aanvaard, en dat geeft ons moed om ook elkaar te aanvaarden. Dat opent een weg naar een nieuwe toekomst voor het christendom en voor heel de menselijke samenleving.

Al sinds zijn middelbareschooltijd is Peter Nissen gefascineerd door de cultuur en de spiritualiteit van kloosters, vooral die van de benedictijnse traditie. In zijn bijna dagelijkse rubriek ‘Van de schoonheid en de troost’ op Facebook besteedt hij vaak aandacht aan kloosters en kloosterspiritualiteit. Hij wordt geboeid door de vraag of kloosters een rol kunnen spelen in het christendom van de toekomst. Auteurs als Tomás Halík, Rowan Williams en Luigi Gioia ervaart hij daarbij als geestverwanten.

Nissens lezing zal geen 'kerkhistorisch' verhaal zijn, maar vooral de 'geleefde theologie' weergeven.

---

Peter Nissen (1957) is hoogleraar Kerkgeschiedenis, Spiritualiteitsstudies en Oecumenica geweest aan onder meer de universiteiten van Nijmegen en Tilburg. Als bestuurder, spreker en schrijver was hij bij allerlei initiatieven en instituten op het gebied van theologie, spiritualiteit en levensbeschouwing betrokken. Vaak wordt hij op radio en tv als deskundige gevraagd, vooral als het over de rooms-katholieke kerk gaat. Hij is redacteur geweest van verschillende tijdschriften, waaronder Speling en Trajecta, en schrijft nu regelmatig voor tijdschriften als VOLZIN, Heilig Spel, Herademing en Gerardus. Hij is redactielid van het monastieke tijdschrift De Kovel.

Waarderingsprijs

Eind vorig jaar heeft de redactie van VOLZIN besloten voortaan twee keer per jaar een VOLZIN Waarderingsprijs uit te reiken aan personen in Nederland die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt binnen het werkveld van kerk, religie, levensbeschouwing en zingeving in Nederland.

Veelal zullen dit mensen zijn die eigenlijk al lang een grote prijs hadden moeten hebben, maar die zo’n prijs nooit hebben gekregen. Annemiek Schrijver kreeg op 14 januari jl. de eerste VOLZIN Waarderingsprijs omdat ze al vele jaren programma’s maakt voor televisie en radio die vaak van hoge kwaliteit en onderscheidend zijn. De tweede VOLZIN Waarderingsprijs wordt op zaterdag 25 november a.s. tijdens de VOLZIN Inspiratiemiddag in de Grote Kerk in ’s-Hertogenbosch uitgereikt aan Peter Nissen.

Programma

12.30 uur:                   Kerk open
12.30 – 13.00 uur:      Inloophalfuurtje en kloostermarkt         
13.00 – 13.05 uur:      Welkom door hoofdredacteur Greco Idema
13.05 – 13.45 uur:      VOLZIN-inspiratielezing door Peter Nissen.
13.45 – 14.00 uur:      Eerste reacties uit publiek
14.00 – 14.30 uur:      Pauze, kloostermarkt
14.30 – 15.00 uur:      Bijdragen uit publiek.
15.00 – 15.45 uur:      Op de zeepkist: nieuwe kloosterinitiatieven
15.45 – 16.00 uur:      Uitreiking 2e VOLZIN Waarderingsprijs
16.00 – 16.45 uur:      Hapje en drankje

Praktische informatie

Datum: Zaterdag 25 november 2023
Tijd: 13.00 – 16.45 uur
Entree: VOLZIN-abonnees € 20,-, niet-abonnees € 25,-

Locatie:
Grote Kerk, Kerkstraat 20, ’s-Hertogenbosch
Routebeschrijving
De Grote Kerk bevindt zich op 5 à 10 minuten lopen van het station en diverse bushaltes. Indien u met de auto komt kunt u parkeren in de parkeergarage St Josephstraat.

Vond u dit artikel waardevol? Trakteer ons dan op een kopje koffie! Doneren kan via deze link.