Drie jaar geleden zijn jullie begonnen bij VOLZIN. Hoe kijken jullie terug op deze periode?

Greco: “Het waren wat mij betreft drie intensieve, soms onzekere, maar altijd leerzame en mooie jaren. Dat meen ik oprecht. Eigenlijk zijn Enis en ik al langer dan drie jaar met VOLZIN bezig. Ons eerste nummer was het zomernummer van 2020, maar voor je een eerste nummer gereed hebt, ben je al enkele maanden bezig. Gevoelsmatig ben ik al vier, vijf jaar werkzaam voor VOLZIN! We kunnen denk ik - ook kijkend naar de reacties die we binnenkrijgen - tevreden zijn met wat we hebben bereikt.”

Enis: “Ik moet dan toch aan corona denken. We dachten dat we rustig ons werk konden doen, maar door corona stond direct alles en iedereen onder druk. Adverteerders vielen weg, uitgeverijen moesten overleven, ik heb ook letterlijk verlies te betreuren gehad in mijn zakelijke en persoonlijke netwerken. Ik weet nog goed dat ik op een dag met Greco aan de koffie zat in Arnhem. We zeiden tegen elkaar: gaat VOLZIN deze crisis overleven? Het antwoord is gelukkig een volmondig ja gebleken.”

Jullie hebben ook andere dingen gedaan dan het magazine uitgeven. Kunnen jullie daar iets over vertellen?

Greco: “Jazeker. We hebben vanaf het begin tegen elkaar gezegd: om VOLZIN aantrekkelijk en vitaal te houden, moeten we én investeren in vernieuwing van het papieren magazine én investeren in het merk VOLZIN dat meer is dan het magazine. Het magazine had te weinig focus, er was niet echt een VOLZIN-dna. We hebben dat met de drie V’s - verdieping, verbinding en vernieuwing - naar mijn mening behoorlijk veranderd, alhoewel het op onderdelen nog best scherper mag.

Met de nieuwe vormgeving ben ik nog elke dag erg blij. Met dank aan Enis, die deze vormgeving bijna helemaal zelf heeft bedacht. Geweldig toch? We hebben twee succesvolle VOLZIN-lezingen in Huissen en Amsterdam georganiseerd voor onze abonnees en andere belangstellenden. We hebben geëxperimenteerd met het uitgeven van boeken en we hebben online diverse activiteiten aangeboden. En dan hebben we het nog niet eens gehad over onze website.”

Enis: “We zagen al snel dat we met VOLZIN moesten aanhaken op de digitale tijd. We hebben binnen twee maanden een nieuwe website uit de grond gestampt en deze verrijkt met bijvoorbeeld artikelen die vanwege ruimtegebrek niet altijd in het magazine geplaatst konden worden. Het voordeel van een site is dat we ook veel sneller kunnen inspelen op de actualiteit.

Binnen twee jaar tijd is de site enorm gegroeid, nu al bijna 40.000 bezoekers per maand. Ik ben daar persoonlijk erg trots op. De groei van VOLZIN zal vooral online zijn, maar de basis van VOLZIN was en is het papieren magazine. Wat we online doen is allemaal aanvullend op het magazine.”

Jullie hebben eerder dit jaar besloten om VOLZIN in eigen beheer te gaan uitgeven. Een spannende onderneming lijkt me.

Greco: “Ja, dat is zeker een spannende onderneming, maar zoals Enis vaak zegt: je bent ondernemer of je bent het niet. Ik geloof dat VOLZIN ontzettend veel potentie heeft. VOLZIN is voor ons tweeën geen ‘business’, het is een uiting van ons geloof dat zingeving in een almaar seculariserende samenleving ertoe doet. Er is steeds meer behoefte aan verdieping en bezinning. Er is nog een wereld te winnen. Daarom zijn we BDUmedia ook dankbaar dat we van hen de ruimte hebben gekregen om VOLZIN over te nemen en onze ambities vorm te geven.”

Jullie hebben besloten om VOLZIN Magazine BV op te gaan richten. Wat zijn straks de belangrijkste werkzaamheden of diensten?

Enis: “De BV bestaat straks uit zes onderdelen. Op één staat natuurlijk het magazine. Dat zullen we de komende jaren op inhoud en vormgeving blijven ontwikkelen en vernieuwen. Daarnaast beginnen we met het uitgeven van boeken in eigen beheer. We zijn al druk bezig met een team van schrijvers om de eerste boeken voor te bereiden. Online blijven we natuurlijk investeren in de ontwikkeling van de website, waarbij we meer redacteuren aantrekken om actuele artikelen te schrijven over typische VOLZIN-thema’s.

Een volgende activiteit van de BV is de lancering van een online boekwinkel, waarin alle boeken op het gebied van zingeving en levensbeschouwing op onze website te vinden zullen zijn. Een vijfde onderdeel is de uitbreiding van de VOLZIN-lezing. Deze houden we nu eenmaal per jaar, maar we zullen deze lezing de komende jaren uitbreiden tot drie, vier keer per jaar, verspreid over het land. Zo bereiken we onze abonnees beter en kunnen we ook meer sprekers uit binnen- en buitenland onder de aandacht brengen. Het laatste onderdeel van de nieuwe organisatie is de ontwikkeling van projecten. Daar valt veel onder. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een netwerk van jongeren die professioneel bezig willen zijn met zingeving. We brengen hen graag bij elkaar om hun ideeën vorm te geven en bekend te maken bij een breed lezerspubliek. We hebben daar een mooi magazine en website voor. Kortom, het worden drukke tijden!”

We willen er meer zijn voor onze lezers en ook meer van onze lezers horen

Greco Idema

IN GOEDE HANDEN

Bij de Koninklijke BDU ging niet de vlag uit toen wij besloten het VOLZIN-magazine over te dragen aan Enis en Greco. Binnen een breed portfolio aan kranten, tijdschriften en digitale media die door de Koninklijke BDU worden uitgegeven is VOLZIN één van de pareltjes, waar we best trots op zijn. Toen Enis en Greco ruim drie jaar geleden de redactievoering van Volzin gingen doen, spraken zij al de ambitie uit om het merk VOLZIN veel breder te ontwikkelen. Denk daarbij aan evenementen als de Volzin-lezing, de uitgave van boeken en natuurlijk de website.

Wij hebben toen al afgesproken dat zij dat in eigen beheer zouden doen. De afgelopen drie jaar hebben zij dit vol energie gedaan. We zagen het merk VOLZIN uitgroeien van een magazine naar een community, actief op verschillende platformen: print, digitaal en zelfs live.

Binnen dit geheel vonden we het logisch, dat dit allemaal onder één verantwoordelijkheid gebracht zou worden, namelijk die van Enis en Greco. De Koninklijke BDU is veel meer een uitgeverij van lokale nieuwsmedia, terwijl Enis en Greco midden in de doelgroep van VOLZIN staan.

Hoewel het dus best wel pijn doet om afscheid te nemen van het mooie blad VOLZIN, voelt het wel goed dat het blad nu voortgezet wordt in de vertrouwde handen van Enis en Greco en het hele team dat bij Volzin betrokken is. Wij bedanken alle lezers van VOLZIN voor hun jarenlange betrokkenheid en alle auteurs en andere medewerkers van VOLZIN voor hun inspirerende bijdragen. En, Enis en Greco, veel succes met dit nieuwe avontuur!

Jeroen Cnossen, Algemeen directeur koninklijke BDU

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen?

Greco: “Het magazine heeft een trouwe lezersgroep en daar zijn we enorm blij mee. Het zijn mensen die vaak al sinds de dagen van De Bazuin en Hervormd Nederland abonnee zijn. Online is er een jongere lezersgroep. We proberen zowel voor het magazine als online meer abonnees te werven. Hiervoor zullen we naar creatieve, nieuwe manieren moeten kijken. Denk bijvoorbeeld aan een speciaal abonnement voor studenten, aan abonnees in Vlaanderen of aan samenwerkingsprojecten met andere magazines.

Het maken van een magazine is vanwege alle prijsstijgingen veel duurder geworden. Toch geven we prioriteit aan het stabiel houden van de abonnementsprijzen en dat gaan we dit jaar dus ook doen. Voor mij persoonlijk is de veranderende ‘markt’ van religie en zingeving misschien wel de grootste uitdaging. Kerk en religie hebben het moeilijk in Nederland, spiritualiteit ook steeds meer, maar verdieping en bezinning zijn voor steeds meer Nederlanders belangrijk. Hoe hiermee om te gaan? Kun je dit als een uitdaging zien, zonder de fout te maken van VOLZIN een vaag magazine te maken dat de christelijke wortels negeert?”

Enis: “Ik ben het bijna altijd met Greco eens, dus nu ook!”

De 13e VOLZIN-lezing werd gehouden in de Dominicuskerk van Amsterdam

Hoe ziet VOLZIN er in 2025 idealiter uit? Waar dromen jullie van?

Greco: “VOLZIN is dan hopelijk een aantrekkelijk merk, een magazine met steeds meer abonnees en een aantrekkelijke website, een platform, een broedplek, een productiehuis en een ideeënfabriek voor iedereen die geïnteresseerd is in religie, zingeving en verdieping. Onze abonnees krijgen dan nog meer waar voor hun geld: meer artikelen op de site, korting op onze webwinkel, de mogelijkheid om in samenwerking bijvoorbeeld een boek uit te brengen. Ik hoop dan ook dat zij onze reisgenoot willen zijn: met een abonnement op VOLZIN krijg je niet alleen 10 nummers per jaar, maar steun je in veel bredere zin VOLZIN en sta je voor het behoud van kwalitatief hoogwaardige religie- en zingevingsjournalistiek."

Enis: “Mijn droom? Een rumoerige redactieruimte vol met nieuwe en ervaren mensen, die allemaal onze levensbeschouwelijke taal levend willen houden. Mensen, die de waarde van religieuze tradities inzien én die ook nieuwe stappen zetten in het relevant houden van die tradities. We moeten namelijk allemaal met de tijd mee, en VOLZIN mag best dat platform zijn waarop al die stemmen, jong en oud, traditioneel en progressief, de ruimte krijgen.”