Deze maand in Volzin

Krista Steenbergen
Dirk De Wachter

Fred Omvlee e.a.

MAART 2022

Voor abonnees

Abonnees kunnen inloggen met hun VOLZIN-account om het magazine online te lezen of om te downloaden op de computer.

Downloaden

Bent u geen abonnee en wilt u toch VOLZIN magazine lezen? Dan kunt u het magazine als PDF downloaden via onze webwinkel. Klik daarvoor op onderstaande link en volgt u dan de aanwijzingen.

Maak kennis

BEKIJK ONZE ABONNEMENTEN
Al vanaf 1,99 per week

Deze maand

Religiewetenschapper Krista Steenbergen (35) werkte jarenlang als intimiteitscoach en dompelde zich onder in tantrische ervaringen. Sinds enkele jaren kiest zij ervoor om meer ‘celibatair’ te leven. Zij is verbonden aan The Center for Integral Wisdom waar zij samen met oprichter Marc Gafni werkt aan een nieuw verhaal over liefde en seksualiteit.

In de serie ‘Dit is mijn kerk’ komen hedendaagse denkers en makers aan het woord over ‘hun kerk’: een plek buiten de geijkte geloofshuizen waar zij iets groters ervaren, bezig zijn met zingeving en troost vinden. De Antwerpse psychiater Dirk De Wachter bijt het spits af. De Wachter is een kunstliefhebber die stelt dat kunst en cultuur de basis van onze beschaving vormen.

Tessa Cramer is futurist en lector Designing the Future aan Fontys Hogescholen. Zij wil mensen leren omgaan met de onzekerheid die onlosmakelijk verbonden is met de toekomst. “Vaak als we met de toekomst bezig zijn maken we er science fiction van, een utopie. Maar we moeten in dat grijze gebied gaan staan, tussen waar we nu zijn en dat toekomstbeeld.”

Voor predikant en geestelijk verzorger Fred Omvlee is Elvis Presley meer dan een zanger. De muziek en het levensverhaal van Elvis zijn voor hem een bron van inspiratie en bezinning. In 2012 ging Omvlee op pelgrimage naar de Amerikaanse stad Memphis, waar hij het graf van Elvis bezocht. Wat hoopte hij daar te vinden?

Verder in VOLZIN

 • Jonge Theoloog des Vaderlands Tabitha van Krimpen duikt in de leefwereld van (vooral) jongeren. 80 procent van de jongvolwassenen bezoekt zelden of nooit een kerk, zo blijkt uit cijfers van het CBS. Daarom gaat Van Krimpen naar plekken waar haar generatiegenoten wél graag komen. Deze maand: de sportschool
 • Dominique Rijnja is verpleegkundige en consulent bij Expertisecentrum Euthanasie. Zij adviseert huisartsen en medisch specialisten bij euthanasieverzoeken, zodat patiënten door hun eigen behandelaar geholpen kunnen worden. “Levenseindezorg is volgens mij per definitie liefde.”
 • Willem Pekelder gaat in zijn reeks over Verbinding terug naar de jaren vijftig. Wat verbond ons in de zuilenmaatschappij? En was die tijd wel zo verzuild als we denken? Historicus Paul Luykx denkt van niet. “Grote delen van het maatschappelijk leven waren niet verzuild. Men kwam elkaar overal tegen.”
 • 14 miljoen mensen die onder erbarmelijke omstandigheden meer dan fulltime aan het werk zijn voor alles wat wij kopen. Toen econoom Paul Schenderling (34) dat ontdekte besloot hij dat het tijd was het roer om te gooien en te gaan leven van genoeg.
 • Hajar (12) woont met haar familie in een huis in Amsterdam-West. Hajar wilde al graag een hoofddoek dragen in groep 3, maar dat was te vroeg volgens haar ouders. In groep 6 mocht het eindelijk en ze voelde zich toen meer verbonden met het geloof. Nu zit ze in de brugklas. “Als je bidt, ga je als het ware met God praten en dan kun je een wens doen.”
 • De laatste jaren is er in ons land steeds meer belangstelling voor het leven en het werk van de bekende Duitse theologe Dorothee Sölle (1929-2003). Voor Jan Oegema is Sölle vooral “een moeder, zoals alle benoemende dichters moeders zijn”.
 • In de achtste eeuw kwamen missionarissen uit Engeland naar de Noordelijke Nederlanden om het evangelie te brengen. Eén van hen was Bonifatius. Achter het zinnetje dat hele generaties op kunnen dreunen – 754, Bonifatius bij Dokkum vermoord – schuilt een bijzonder verhaal. Wat bezielde hem? En hoe kan hij over een afstand van zoveel eeuwen ons vandaag nog inspireren?
 • Mahesvari Autar is “communicatiespecialist met journalistieke wortels”. Zo produceert ze bijvoorbeeld video’s over uiteenlopende onderwerpen en geeft ze regelmatig advies aan organisaties. Muziek is haar passie en daarom organiseert ze ook betekenisvolle concerten. Wat betekent haar werk voor haar en wat maakt haar werk zinvol?
 • In de komende maanden gaat Taede Smedes op zoek naar denkers die van mening zijn dat ons wereldbeeld aan een drastische herziening toe is. Denkers die ons aan het denken willen zetten omdat ze op grond van goede argumenten menen dat onze werkelijkheid heel anders in elkaar steekt dan we denken. Deze maand: Bernardo Kastrup.
 • Thomas Merton maakte er een punt van: hij was in geen enkel geval een kunstenaar of professionele fotograaf. Desondanks trekt zijn visuele werk veel aandacht. Was hij lange tijd vooral een beroemde en veelschrijvende monnik, in recente jaren is hij daarnaast erkend als fotograaf. Hij bracht de contemplatieve christelijke tradities naar de twintigste eeuw en de analoge fotografie naar de eenentwintigste. Wat maakt zijn fotografie zo bijzonder dat er vorig jaar een tamelijk gewichtig boek over is uitgekomen?
 • Welk gedicht zit u dicht op de huid? Die vraag legt Bert van der Kruk sinds 2010 in de rubriek Dichterbij voor aan allerlei mensen. Deze maand: predikant en pionier Hinne Wagenaar.
 • Columns van Frits de Lange en Wim Jansen.

Vaste bijdragen

 • Filmrecensies, Boekrecensies, Kunst en Cultuur.
 • Twee pagina’s VOLZIN nieuws voor abonnees.
 • Greco Idema & Enis Odaci – Van de redactie.