Een groot onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Netwerk Katholieke Vrouwen, laat zien dat Nederlandse vrouwen gemengde gevoelens koesteren jegens hun kerk. Liefst 96 procent wil graag dat de kerk verandert: meer openstaat richting de samenleving, transparanter is, het celibaat afschaft en vrouwen toelaat tot het priesterambt. Eerder sprak ook de Synodale Weg in Duitsland zich uit voor de wijding van vrouwen.