Tweemaal schilderde Caravaggio de bekering van Saulus op weg naar Damascus (Handelingen 9). Het zijn misschien niet zijn mooiste schilderijen, maar ze zijn wel veelzeggend. Op het bekendste ligt de vervolger van de Jezusaanhangers met wijdgespreide armen op de grond naar een licht te kijken. Een enorm paard vult de helft van het doek. Daar moet Paulus vanaf zijn gevallen. Dat is de fantasie van de schilder. Paarden zijn in de Bijbel oorlogspaarden. Ze worden vaak vermeld in profetische en apocalyptische geschriften, zoals die van de vier ruiters uit de Openbaring van Johannes. Als reisdier zijn ze vrijwel onbekend, men reisde te voet, alleen of met een ezel als lastdier.