Het gaat om een hbo-opleiding waarvoor studenten zich vanaf einde 2024 kunnen inschrijven. Voorwaarde om de opleiding te mogen beginnen is wel dat de samenwerkende onderwijsinstellingen aantonen dat de inhoud van de opleiding voldoende past bij de arbeidsmarkt en dat er voldoende financieel draagvlak is. Pas wanneer goedkeuring vanuit de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) heeft plaatsgevonden mag, mits er geen vertraging optreedt, de imamopleiding in 2025 van start gaan.