Het regeerakkoord is opgebouwd uit tien hoofdstukken, variërend van bestaanszekerheid en koopkracht, grip op asiel en migratie, nationale veiligheid en solide overheidsfinanciën tot economie en vestigingsklimaat. Een coalitie met de PVV heeft altijd ook een focus op een van de pijlers van de partij: islam en integratie. Wat betekent het regeerakkoord voor burgers die een duidelijk religieus profiel hebben?