Jongvolwassenen verwachten steeds vaker dat het geloof meegaat met de moderne samenleving. Tegelijkertijd is er de behoefte naar een nieuwe duidelijkheid. Wat vinden predikers van deze nieuwe ontwikkelingen binnen hun geloofsgemeenschap? In de serie Geloven in de toekomst legt VOLZIN predikers uit verschillende religies de vraag voor: wat is het nut van vernieuwing?