‘Wees niet bang.’ Dat is wat de vrouwen volgens het evangelieverhaal op paasmorgen te horen krijgen wanneer zij het graf van Jezus leeg vinden. Volgens een bekende zegswijze komt het zinnetje ‘wees niet bang’ wel  365 maal in de Bijbel voor – 365 keer alsof elke dag zijn eigen angst kent. “De Bijbel weet dat angst een grondtoon in het menselijk bestaan is”, stelt godsdienstpsycholoog Sytze Ypma vast. Niet een oppervlakkige angst voor dit of dat, maar een diepe, wanhopig makende vrees om ons leven, onszelf te verliezen. Religie biedt volgens Ypma  een vorm en een taal om met deze angst om te gaan.