Brandend verlangen – om op te gaan in God/Liefde van Wim Jansen is een heel persoonlijk boek over het zoeken naar en genieten van God als innerlijke bron van liefde. Het boek is geen betoog, maar het zijn korte mijmeringen, waarin de persoonlijke ervaring centraal staat. De auteur wil laten zien hoe mystiek kan werken in het leven van alledag, hoe het werkt bij hem. Afkomstig uit een orthodox en warm protestants gezin, heeft hij die orthodoxie achter zich gelaten. Wel is hij jarenlang predikant geweest in vrijzinnig-protestantse gemeenten. Maar hij heeft niet meer zoveel met het kerkelijke christendom, laat staan met veel christelijke dogma’s. Vertrekkend vanuit de christelijke geloofservaring, denkt hij meer universeel en interreligieus. Hij beroept zich niet op gezag van kerk, bijbel of theologie, maar spreekt helemaal vanuit de eigen ervaring en die biedt hem voldoende houvast om te leven en te sterven.